БЛОК 2
ТЕСТ
Блок 2
Європейські стандарти для побудови України
Розпочати
Згідно з Угодою про асоціацію до спільних цінностей, які поділяють Україна та ЄС, НЕ належить:
Список спільних цінностей визначено в самій Угоді, в її преамбулі. Це повага, до демократичних принципів, верховенства права, доброго врядування (good governance), прав людини і основоположних свобод, включно з правами осіб, які належать до національних меншин, повага до різноманітності та людської гідності.
Список спільних цінностей визначено в самій Угоді, в її преамбулі. Це повага, до демократичних принципів, верховенства права, доброго врядування (good governance), прав людини і основоположних свобод, включно з правами осіб, які належать до національних меншин, повага до різноманітності та людської гідності.
Список спільних цінностей визначено в самій Угоді, в її преамбулі. Це повага, до демократичних принципів, верховенства права, доброго врядування (good governance), прав людини і основоположних свобод, включно з правами осіб, які належать до національних меншин, повага до різноманітності та людської гідності.
Список спільних цінностей визначено в самій Угоді, в її преамбулі. Це повага, до демократичних принципів, верховенства права, доброго врядування (good governance), прав людини і основоположних свобод, включно з правами осіб, які належать до національних меншин, повага до різноманітності та людської гідності.
Список спільних цінностей визначено в самій Угоді, в її преамбулі. Це повага, до демократичних принципів, верховенства права, доброго врядування (good governance), прав людини і основоположних свобод, включно з правами осіб, які належать до національних меншин, повага до різноманітності та людської гідності.
Список спільних цінностей визначено в самій Угоді, в її преамбулі. Це повага, до демократичних принципів, верховенства права, доброго врядування (good governance), прав людини і основоположних свобод, включно з правами осіб, які належать до національних меншин, повага до різноманітності та людської гідності.
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
Які з вказаних ознак НЕ притаманні використаному в Угоді про асоціацію інструментарію запровадження в Україні європейських стандартів у політичній, безпековій та правовій сферах:
Перші три розділи Угоди про асоціацію містять численні посилання на багатосторонні міжнародні договори та міжнародні організації (зокрема, Раду Європи, ОБСЄ, Організацію Об'єднаних Націй), у яких беруть участь Україна і держави-члени ЄС. І без належного виконання цих договорів неможливо говорити про ефективне виконання Угоди про асоціацію у політико-правовій сфері.
Перші три розділи Угоди про асоціацію містять численні посилання на багатосторонні міжнародні договори та міжнародні організації (зокрема, Раду Європи, ОБСЄ, Організацію Об'єднаних Націй), у яких беруть участь Україна і держави-члени ЄС. І без належного виконання цих договорів неможливо говорити про ефективне виконання Угоди про асоціацію у політико-правовій сфері.
Перші три розділи Угоди про асоціацію містять численні посилання на багатосторонні міжнародні договори та міжнародні організації (зокрема, Раду Європи, ОБСЄ, Організацію Об'єднаних Націй), у яких беруть участь Україна і держави-члени ЄС. І без належного виконання цих договорів неможливо говорити про ефективне виконання Угоди про асоціацію у політико-правовій сфері.
Перші три розділи Угоди про асоціацію містять численні посилання на багатосторонні міжнародні договори та міжнародні організації (зокрема, Раду Європи, ОБСЄ, Організацію Об'єднаних Націй), у яких беруть участь Україна і держави-члени ЄС. І без належного виконання цих договорів неможливо говорити про ефективне виконання Угоди про асоціацію у політико-правовій сфері.
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
Угода про асоціацію встановлює, що наближення законодавства України до права Європейського Союзу — це засіб (Оберіть усі правильні відповіді):
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
Згідно з Угодою про асоціацію «поглиблена» зона вільної торгівлі означає, що така ЗВТ:
Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС — «поглиблена», тому що вона побудована на засадах наближення українського законодавства до права ЄС. Тобто наближення законодавства інтегроване в саму суть ЗВТ між Україною та ЄС.
Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС — «поглиблена», тому що вона побудована на засадах наближення українського законодавства до права ЄС. Тобто наближення законодавства інтегроване в саму суть ЗВТ між Україною та ЄС.
Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС — «поглиблена», тому що вона побудована на засадах наближення українського законодавства до права ЄС. Тобто наближення законодавства інтегроване в саму суть ЗВТ між Україною та ЄС.
Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС — «поглиблена», тому що вона побудована на засадах наближення українського законодавства до права ЄС. Тобто наближення законодавства інтегроване в саму суть ЗВТ між Україною та ЄС.
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
В українському тексті Угоди про асоціацію найчастіше відповідником англомовного терміну «approximation of legislation» є (Оберіть усі правильні відповіді):
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
Згідно з установчими договорами Європейського Союзу директива – це правовий акт, що:
Згідно зі статтею 288 Договору про функціонування Європейського Союзу директива є обов'язковою щодо результату, якого необхідно досягти, для кожної держави-члена, якій її адресовано, проте залишає національним органам влади вибір форми та засобів.
Згідно зі статтею 288 Договору про функціонування Європейського Союзу директива є обов'язковою щодо результату, якого необхідно досягти, для кожної держави-члена, якій її адресовано, проте залишає національним органам влади вибір форми та засобів.
Згідно зі статтею 288 Договору про функціонування Європейського Союзу директива є обов'язковою щодо результату, якого необхідно досягти, для кожної держави-члена, якій її адресовано, проте залишає національним органам влади вибір форми та засобів.
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
Найбільш широким поняттям, що охоплює інші згадані тут поняття, є:
«Право ЄС» складають не лише законодавчі акти, ухвалені інституціями ЄС, але також установчі договори Союзу, неписані загальні принципи права ЄС, а також судові прецеденти, сформульовані в рішеннях судів ЄС.

Однак, найбільш широке поняття — «acquis ЄС». Воно включає, крім власне права ЄС, також різноманітні документи, в яких здійснюється застосування чи тлумачення усього комплексу прав та обов'язків держав-членів ЄС.
«Право ЄС» складають не лише законодавчі акти, ухвалені інституціями ЄС, але також установчі договори Союзу, неписані загальні принципи права ЄС, а також судові прецеденти, сформульовані в рішеннях судів ЄС.

Однак, найбільш широке поняття — «acquis ЄС». Воно включає, крім власне права ЄС, також різноманітні документи, в яких здійснюється застосування чи тлумачення усього комплексу прав та обов'язків держав-членів ЄС.
«Право ЄС» складають не лише законодавчі акти, ухвалені інституціями ЄС, але також установчі договори Союзу, неписані загальні принципи права ЄС, а також судові прецеденти, сформульовані в рішеннях судів ЄС.

Однак, найбільш широке поняття — «acquis ЄС». Воно включає, крім власне права ЄС, також різноманітні документи, в яких здійснюється застосування чи тлумачення усього комплексу прав та обов'язків держав-членів ЄС.
«Право ЄС» складають не лише законодавчі акти, ухвалені інституціями ЄС, але також установчі договори Союзу, неписані загальні принципи права ЄС, а також судові прецеденти, сформульовані в рішеннях судів ЄС.

Однак, найбільш широке поняття — «acquis ЄС». Воно включає, крім власне права ЄС, також різноманітні документи, в яких здійснюється застосування чи тлумачення усього комплексу прав та обов'язків держав-членів ЄС.
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
Яким повинно бути положення Угоди про асоціацію, щоб воно застосовувалося українськими судами?

Оберіть всі правильні відповіді
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
Вкажіть рису, яка НЕ притаманна нормативно-правовому наближенню, що здійснюється згідно з Угодою про асоціацію:
Нормативно-правове наближення характеризується такими рисами:

 1. наближене українське законодавство повинне в повному обсязі і максимально точно узгоджуватися із відповідним законодавством ЄС. Зокрема повинно враховувати практику судових органів ЄС щодо тлумачення відповідних законодавчих актів.
 2. Україна повинна забезпечити ефективне застосування наближеного законодавства на практиці, а також реформувати діяльність регуляторних органів у відповідній сфері, щоб державна адміністрація діяла подібно до того, як діють державні адміністрації в країнах ЄС.
 3. Україна повинна оперативно реагувати на зміни в законодавстві ЄС і невідкладно вносити відповідні зміни в уже наближене законодавство.
 4. Остаточна позитивна оцінка відповідності наближеного законодавства праву ЄС залежить від Європейського Союзу. Для цього в Україні діють моніторингові та оціночні місії галузевих експертів ЄС, які і надають свої висновки.
Нормативно-правове наближення характеризується такими рисами:

 1. наближене українське законодавство повинне в повному обсязі і максимально точно узгоджуватися із відповідним законодавством ЄС. Зокрема повинно враховувати практику судових органів ЄС щодо тлумачення відповідних законодавчих актів.
 2. Україна повинна забезпечити ефективне застосування наближеного законодавства на практиці, а також реформувати діяльність регуляторних органів у відповідній сфері, щоб державна адміністрація діяла подібно до того, як діють державні адміністрації в країнах ЄС.
 3. Україна повинна оперативно реагувати на зміни в законодавстві ЄС і невідкладно вносити відповідні зміни в уже наближене законодавство.
 4. Остаточна позитивна оцінка відповідності наближеного законодавства праву ЄС залежить від Європейського Союзу. Для цього в Україні діють моніторингові та оціночні місії галузевих експертів ЄС, які і надають свої висновки.
Нормативно-правове наближення характеризується такими рисами:

 1. наближене українське законодавство повинне в повному обсязі і максимально точно узгоджуватися із відповідним законодавством ЄС. Зокрема повинно враховувати практику судових органів ЄС щодо тлумачення відповідних законодавчих актів.
 2. Україна повинна забезпечити ефективне застосування наближеного законодавства на практиці, а також реформувати діяльність регуляторних органів у відповідній сфері, щоб державна адміністрація діяла подібно до того, як діють державні адміністрації в країнах ЄС.
 3. Україна повинна оперативно реагувати на зміни в законодавстві ЄС і невідкладно вносити відповідні зміни в уже наближене законодавство.
 4. Остаточна позитивна оцінка відповідності наближеного законодавства праву ЄС залежить від Європейського Союзу. Для цього в Україні діють моніторингові та оціночні місії галузевих експертів ЄС, які і надають свої висновки.
Нормативно-правове наближення характеризується такими рисами:

 1. наближене українське законодавство повинне в повному обсязі і максимально точно узгоджуватися із відповідним законодавством ЄС. Зокрема повинно враховувати практику судових органів ЄС щодо тлумачення відповідних законодавчих актів.
 2. Україна повинна забезпечити ефективне застосування наближеного законодавства на практиці, а також реформувати діяльність регуляторних органів у відповідній сфері, щоб державна адміністрація діяла подібно до того, як діють державні адміністрації в країнах ЄС.
 3. Україна повинна оперативно реагувати на зміни в законодавстві ЄС і невідкладно вносити відповідні зміни в уже наближене законодавство.
 4. Остаточна позитивна оцінка відповідності наближеного законодавства праву ЄС залежить від Європейського Союзу. Для цього в Україні діють моніторингові та оціночні місії галузевих експертів ЄС, які і надають свої висновки.
Нормативно-правове наближення характеризується такими рисами:

 1. наближене українське законодавство повинне в повному обсязі і максимально точно узгоджуватися із відповідним законодавством ЄС. Зокрема повинно враховувати практику судових органів ЄС щодо тлумачення відповідних законодавчих актів.
 2. Україна повинна забезпечити ефективне застосування наближеного законодавства на практиці, а також реформувати діяльність регуляторних органів у відповідній сфері, щоб державна адміністрація діяла подібно до того, як діють державні адміністрації в країнах ЄС.
 3. Україна повинна оперативно реагувати на зміни в законодавстві ЄС і невідкладно вносити відповідні зміни в уже наближене законодавство.
 4. Остаточна позитивна оцінка відповідності наближеного законодавства праву ЄС залежить від Європейського Союзу. Для цього в Україні діють моніторингові та оціночні місії галузевих експертів ЄС, які і надають свої висновки.
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
Нормативно-правове наближення застосовують до сфер, які охоплені:
Модель нормативно-правове наближення характерна для розділу IV Угоди про асоціацію, якою створено Зону вільної торгівлі. Здійснення нормативно-правового наближення особливо чітко і детально врегульовано для торгівлі послугами в чотирьох сферах, визначених у главі 6 розділу IV Угоди про асоціацію.
Модель нормативно-правове наближення характерна для розділу IV Угоди про асоціацію, якою створено Зону вільної торгівлі. Здійснення нормативно-правового наближення особливо чітко і детально врегульовано для торгівлі послугами в чотирьох сферах, визначених у главі 6 розділу IV Угоди про асоціацію.
Модель нормативно-правове наближення характерна для розділу IV Угоди про асоціацію, якою створено Зону вільної торгівлі. Здійснення нормативно-правового наближення особливо чітко і детально врегульовано для торгівлі послугами в чотирьох сферах, визначених у главі 6 розділу IV Угоди про асоціацію.
Модель нормативно-правове наближення характерна для розділу IV Угоди про асоціацію, якою створено Зону вільної торгівлі. Здійснення нормативно-правового наближення особливо чітко і детально врегульовано для торгівлі послугами в чотирьох сферах, визначених у главі 6 розділу IV Угоди про асоціацію.
Далі
Перевірити
Дізнатися результат
Ви можете краще!
Перегляньте відео до блоку ще раз, щоб краще засвоїти матеріал.
Ще раз
Непоганий результат!
Перегляньте відео до блоку ще раз, щоб краще засвоїти матеріал.
Ще раз
Чудовий результат!
Так тримати – далі буде більше.
Ще раз