БЛОК 3.
ЧАСТИНА 2

Президент. Верховна рада України

Президент
Президент відстоює інтереси України на зовнішній арені та надає політичну підтримку внутрішньому реформуванню країни з урахуванням євроінтеграційного курсу. У 2019 році завдяки закріпленню євроінтеграційного курсу в Конституції Президент став гарантом реалізації цього курсу. За його участю в межах самітів Україна-ЄС та самітів Східного партнерства ведеться політичний діалог та діалог з питань політики.

За що відповідає:
 • звертається із посланнями до ВРУ про внутрішнє і зовнішнє становище України
 • представляє державу у міжнародних відносинах
 • здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю
 • призначає керівників дипломатичних установ
 • забезпечує ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України
 • як суб'єкт законодавчої ініціативи може ініціювати євроінтеграційні законопроекти
 • може визначати євроінтеграційні законопроекти як невідкладні для позачергового розгляду ВРУ
 • має право вето на прийняті закони та право повернути їх на повторний розгляд ВРУ
Верховна Рада України
Євроінтеграційну діяльність ВРУ провадить в межах конституційних повноважень Парламенту та спеціально визначеної компетенції Комітету ВРУ з європейської інтеграції.

За що відповідає:
 • визначає засади внутрішньої і зовнішньої політики
 • приймає закони, розроблені на виконання Угоди про асоціацію
 • надає згоду на обов'язковість міжнародних договорів України з ЄС та його державами-членами
 • забезпечує експертизу внесених до ВРУ законопроектів на відповідність Угоді про асоціацію
 • здійснює парламентський нагляд за виконанням Угоди про асоціацію (під час парламентських слухань, годин запитань до Уряду, слухань у комітетах ВРУ, через депутатські запити/звернення щодо євроінтеграційних питань)
 • схвалює рекомендації Уряду щодо покращення євроінтеграційної діяльності
З 2002 року Верховна Рада України кожного нового скликання утворює на строк своїх повноважень Комітет ВРУ з питань європейської інтеграції. Змінюються лише його розмір, склад та предмети відання. У межах Комітету функціонують підкомітети, які створюють з урахуванням розподілу предметів відання між його членами. Комітет ВРУ з питань європейської інтеграції має особливі повноваження щодо оцінки відповідності кожного зареєстрованого законопроекту євроінтеграційним зобов'язанням України. Його експертні висновки поширюють серед народних депутатів. Але вони не обов'язкові для врахування та не мають юридичних наслідків у разі їхнього негативного характеру.
Для ефективної імплементації Угоди про асоціацію визначальною є координація дій Уряду та Парламенту з метою досягнення політичного консенсусу під час підготовки та прийняття законопроектів. У 2017-2018 роках посилено парламентсько-урядове євроінтеграційне співробітництво, зокрема в межах:

 • реалізації парламентсько-урядової Дорожньої карти законодавчого забезпечення виконання Угоди про асоціацію на 2018-2019 роки;
 • проведення зустрічей високого рівня за участю керівництва Парламенту, Уряду, дипломатичних установ ЄС та його держав-членів; слухань в комітетах ВРУ за участю урядовців стану виконання Угоди про асоціацію.