БЛОК 3.
ЧАСТИНА 3

Виконавча влада

Кабінет Міністрів України (КМУ) забезпечує виконання Угоди про асоціацію. Для цього він ухвалює акти та розробляє проекти законів, розглядає на своїх засіданнях стан виконання Угоди та рішень двосторонніх органів асоціації. Керівництво процесом здійснює Прем'єр-міністр, міністри відповідають за окремі напрями політики.

У межах співпраці з органами асоціації Уряд утворює делегацію України та затверджує директиви на засіданнях Ради асоціації, схвалює проекти рішень (рекомендації) Ради асоціації, Комітету асоціації, зокрема у торговельному складі, їхніх підкомітетів.

На законодавчому рівні не регламентована діяльність щодо формування та реалізації євроінтеграційної політики, тому Уряд своїм власним рішенням конкретизував питання, які він спрямовує, координує та контролює у сфері європейської інтеграції.

За що відповідає:
 • розроблення та здійснення заходів з виконання Угоди про асоціацію, інших міжнародних договорів та домовленостей з ЄС;
 • діяльність двосторонніх органів асоціації, співробітництва з ЄС та його державами-членами;
 • адаптацію законодавства України до права ЄС (acquis);
 • фінансування євроінтеграційної діяльності та залучення міжнародної допомоги ЄС та інших донорів на її підтримку;
 • інформування громадськості з євроінтеграційних питань та залучення громадян до процесу прийняття урядових рішень;
 • кадрове забезпечення органів виконавчої влади, навчання та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування у сфері європейської інтеграції.
У 2016 р. запроваджено новий інститут – посаду Віце-прем'єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції (далі - ВПМУ), який політично спрямовує євроінтеграційну діяльність міністрів та допомагає подолати розбіжності між ними.

Згідно визначеної компетенції ВПМУ, серед іншого, в межах європейської інтеграції:
 • забезпечує узгодження пріоритетів діяльності Уряду з пріоритетами Угоди про асоціацію та проведення аналізу ефективності євроінтеграційної політики;
 • координує виконання зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію, адаптацію законодавства та моніторинг цього процесу, представляє на засіданнях Уряду і у ВРУ позицію щодо законопроектів, спрямованих на виконання Угоди, або які можуть істотно вплинути на її виконання;
 • координує взаємодію з державами-членами ЄС, співпрацює з Представництвом України при ЄС;
 • організовує ефективне використання міжнародної технічної допомоги та створення системи підготовки у сфері європейської інтеграції.
ВПМУ очолює Урядовий комітет з питань європейської, євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку, який попередньо розглядає проекти актів, що за експертним висновком Секретаріату Кабінету Міністрів (не відповідають зобов'язанням у сфері євроінтеграції або праву ЄС (acquis).
Урядовий Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції
Це самостійний структурний підрозділ Секретаріату КМУ, що підпорядковується Прем'єр-міністру, ВПМУ та Державному секретарю КМУ. З часу створення Урядового офісу (2014 р.) його декілька разів реорганізовували. До його складу входять Генеральний директор, його перший заступник, керівники експертних груп, державні експерти та головні спеціалісти.

Урядовий офіс наділений особливими повноваженнями у сфері євроінтеграції. Він:
 • проводить експертизу проектів актів на предмет їхньої відповідності зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС (acquis);
 • забезпечує переклади acquis та організовує підготовку орієнтовного плану перекладів;
 • координує узгодженість державної політики з євроінтеграційними зобов'язаннями, підготовку програм/заходів галузевих політик в межах Угоди про асоціацію;
 • відповідає за планування євроінтеграційної діяльності, здійснює щоквартальний та щорічний моніторинг її виконання, проводить оцінку результативності такої роботи, забезпечує наповнення інформаційно-аналітичної системи щодо виконання Угоди ;
 • організовує проведення щоквартальних зустрічей ВПМУ з представниками Української Сторони Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС;
 • аналізує залучення і використання міжнародної допомоги, спрямованої на підтримку європейської інтеграції, готує пропозиції щодо підвищення ефективності такої роботи;
 • координує роботу з інформування громадськості з питань європейської інтеграції.
 • організовує проведення засідань органів асоціації (Ради та Комітету асоціації, підкомітетів і діалогів), виконує функції їхніх секретаріатів. Керівник Офісу очолює українську делегацію у Комітеті асоціації.
Центральні та місцеві органи виконавчої влади
У 2014 році запровадили інститут заступників міністрів з питань європейської інтеграції. Заступники міністрів є членами Урядового комітету ЄЄІ, членами Комітету асоціації, а також керівниками та/чи членами 14-ти робочих груп з організації роботи підкомітетів. Вони забезпечують послідовну позицію міністерства на переговорах з ЄС. Створення євроінтеграційних підрозділів міністерств розпочали ще у 1998 році. У подальшому на них поклали повноваження міжнародної допомоги, адаптації законодавства та виконання Угоди про асоціацію. Сьогодні євроінтеграційні підрозділи міністерств координують внутрішнє узгодження позицій галузевих підрозділів перед винесенням проектів рішень на міжвідомче погодження, здійснюють на рівні міністерства моніторинг виконання Угоди, інформують заступників міністрів з питань європейської інтеграції про потенційні проблеми та пропонують шляхи їхнього вирішення.

У межах реформи державного управління в 10 пілотних міністерствах, 2 агентствах та Секретаріаті КМУ з'явилися 50 директоратів з розробки політики та стратегічного планування, які серед іншого відповідають за питання європейської інтеграції:
Директорат міністерства відповідає за формування політики в одній або декількох сферах та:
 • забезпечує узгодженість проектів документів політики та актів законодавства зі стратегічними документами та зобов'язаннями України в межах Угоди про асоціацію;
 • здійснює заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС, вивчає європейський досвід у сфері його компетенції.
Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції:
 • координує роботу інших підрозділів міністерства з формування державної політики та її відповідності як стратегічним документам, так і положенням Угоди про асоціацію;
 • координує у міністерстві діяльність з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, співпраці з міжнародними організаціями та міжнародними фінансовими інституціями;
Залучення місцевих органів влади до виконання Угоди про асоціацію відбувається переважно в межах транскордонного співробітництва, реалізації проектів міжнародної допомоги та інформаційної діяльності. План заходів з виконання Угоди про асоціацію визначає обмежене коло завдань, які мають виконувати безпосередньо місцеві органи виконавчої влади. Ряд облдержадміністрацій створили євроінтеграційні підрозділи, однак, у більшості з них, відповідні повноваження покладені на управління економіки чи міжнародного (міжрегіонального) співробітництва.