БЛОК 5.
ЧАСТИНА 1

Вимоги до державних закупівель: про що йдеться в Угоді?

Поняття державних закупівель
Як і кожен суб'єкт господарювання, держава Україна, в особі Уряду, Президента, Верховної Ради та інших державних інституцій, щороку закуповує багато товарів і послуг.

Державні закупівлі – це закупівлі товарів і послуг усіх державних інституцій на центральному та місцевому рівнях. Вони мають велике економічне значення як для ЄС, так і для України. Зокрема, ринок державних закупівель ЄС становить приблизно 1,9 трильйона євро. Це великий потенційний ринок для українських компаній.
Забезпеченню доступу компаній обох сторін до ринку державних закупівель присвячена Глава 8 Розділу ІV та Додаток ХХІ Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС: обидві сторони забезпечують взаємний доступ до ринків державних закупівель на основі принципу національного режиму для державних контрактів та договорів концесії у традиційних галузях економіки, а також у комунальному господарстві.

Доступ компаній з країн-членів ЄС до ринку державних закупівель України збільшить конкуренцію. Це сприятиме ефективнішому витрачанню бюджетних коштів і стимулюватиме вітчизняні компанії бути більш конкурентними.

Угода передбачає симетричний взаємний доступ на ринок двох сторін після того, як Україна виконає «домашнє завдання» і приведе своє законодавство у відповідність із нормами ЄС.
Завдання України в сфері державних закупівель
Наше домашнє завдання визначено у Додатку ХХІ до Угоди «Індикативний графік інституційних реформ, адаптації законодавства та надання доступу до ринку». Він передбачає п'ять етапів законодавчих змін та взаємного відкриття доступу до ринку з 1 січня 2016 року до 2024 року.

Україна повинна визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за політику у сфері державних закупівель, та окремий неупереджений та незалежний апеляційний орган для перегляду рішень, прийнятих замовниками в процесі закупівель. Під час проведення закупівель має бути забезпечено дотримання принципів недискримінації, рівного ставлення, прозорості та пропорційності. Україна повинна наблизити своє законодавство до вимог Директив ЄС, що регулюють державні закупівлі. Проте ці директиви не мають виконуватися повністю та миттєво. До того ж, додатки ділять ці директиви на кілька типів елементів:
  • основні,
  • обов'язкові,
  • необов'язкові (тобто положення, які не є обов'язковими, але рекомендуються для наближення),
  • ті, що «не підпадають під сферу законодавчої адаптації».
Отже, в Угоді чітко визначено завдання до змін. І, мабуть, уже всі знають про успіхи України у впровадженні реформи в царині державних закупівель.
Ключові дати
Україна протягом багатьох років прикладала зусилля, щоб реформувати систему державних закупівель. Зокрема, Україна почала створювати законодавство про державні закупівлі ще під час ведення переговорів про набуття членства в СОТ в середині 90-их. Однак, система державних закупівель залишалася неефективною і сповненою корупційних можливостей.
Початок
2014 р.
Початок
2014 р.
Уряд визначив серед пріоритетів зміну системи державних закупівель.
Квітень
2014 р.
Квітень
2014 р.
Парламент прийняв новий Закон «Про державні закупівлі», основні положення якого були гармонізовані з нормами ЄС.

Однак, більша прозорість і можливості для конкуренції після впровадження нового закону все одно були недостатніми для подолання корупції.
2015 р.
2015 р.
Запровадили пілотний проект з електронних закупівель через систему ProZorro, та в кінці року Верховна Рада ухвалила закон України «Про публічні закупівлі».

Закон визначає регулювання не лише для державних закупівель, але й для закупівель державних підприємств, яких на сьогодні налічується понад 3000. Це сприятиме підвищенню ефективності роботи цих підприємств.

2016 р.
2016 р.
Закон про публічні закупівлі було впроваджено в повному обсязі.
Квітень 2016 р.
Квітень 2016 р.
Усі центральні органи державної влади й природні державні монополії почали проводити закупівлі через електронну систему ProZorro.

А інші державні структури перейшли на ProZorro з 1 серпня цього ж року.
ProZorro потрібно використовувати для закупівель товарів і послуг на суму понад 200 000 грн і робіт на суму понад 1,5 млн грн. Ці порогові значення вищі для закупівель природних монополій: відповідно — 1 і 5 млн грн.
Більшість положень закону відповідають положенням двох Директив ЄС (2014/24/ЕC і 2014/25/ЕC). Закон України також передбачає обов'язкове регулювання електронних аукціонів, хоча цього не передбачають Директиви ЄС. В Україні вимогу проведення обов'язкових електронних аукціонів, яка була узгоджена з Європейською Комісією, офіційно пояснюють традиційно високим рівнем корупції в секторі державних закупівель.
Закон передбачає процедуру електронного оскарження і запроваджує організацію централізованих закупівель. Крім того, він передбачає процедуру проведення аукціону за мінімальною ціною та аукціонів із критеріями «MEAT» – the Most Economically Advantageous Tender.

Для подальшої адаптації положень Закону до правил ЄС у лютому 2016 року Кабінет Міністрів ухвалив Стратегію реформування системи публічних закупівель, яка є «дорожньою картою» впровадження змін у сфері державних закупівель.