БЛОК 7.
ЧАСТИНА 4

Розвиток сільських територій

Угода про асоціацію України з ЄС передбачає розвиток сільських територій, зокрема:

 • сприяння взаємному розумінню політик розвитку сільських територій;
 • обмін найкращими практиками щодо механізмів підтримки політики розвитку сільських територій;
 • обмін знаннями та найкращими практиками щодо політики розвитку сільських територій, щоб сприяти економічному добробуту сільських громад.
Розвиток сільських територій концентрується на трьох складових життя села: економічній, соціальній та екологічній.
Економічна сфера передбачає:

 • запровадження інновацій в сільському, лісовому і рибному господарствах та на сільських територіях;
 • фінансову підтримку виробників у районах із несприятливими природно-кліматичними умовами (наприклад, у гірських);
 • розвиток у сільській місцевості несільськогосподарських видів діяльності;
 • підсилення малих ферм, їхніх кооперативів та молодих фермерів;
 • відшкодування збитків, завданих стихійними лихами;
 • надання податкових преференцій фермерам, які розвивають сільські території.


Соціальна сфера передбачає:

 • інвестиції в інфраструктуру сільських територій;
 • розвиток сільського зеленого туризму;
 • інвестиції в освіту;
 • розвиток дорадчих програм та консультаційних послуг;
 • надання сільським жителям інформації про фінансові можливості програм розвитку сільських громад;
 • реалізацію програм підтримки і примноження культурної спадщини.
Екологічна сфера спрямована на:

 • розвиток програм раціонального використання природних ресурсів;
 • перехід до органічного сільського господарства;
 • заохочення фермерів до екологізації їхньої діяльності та дотримання принципів сільськогосподарських доброчесних практик;
 • управління модернізацією сільських ландшафтів;
 • збереження біорізноманіття.


Один з пріоритетів розвитку сільських територій — сільськогосподарська кооперація. Кооперативи створюють, щоб зменшити витрати та збільшити доходи селян. Вони дозволяють виробляти конкурентоспроможну продукцію, контролювати її якість та збувати її за вищими цінами.

Для розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації Міністерство аграрної політики та продовольства України у 2018 році надало 1 млрд грн державної підтримки. Передбачена вона і в 2019 році.

До фермерів, які хочуть її отримати, висувають обов'язкові вимоги:

1) зареєстровані права на власність та/або користування земельною ділянкою;
2) наявність до 500 га с/г угідь в обробітку та до 15 млн гривень річного обороту;
3) ідентифікація та реєстрація сільськогосподарських тварин.

Передбачена низка заходів і для покращення якості життя у сільській місцевості. Адже через незадоволення умовами життя селяни, які мають хоча б якусь кваліфікацію, тікають до міста. Молодь після навчання не повертається до рідних домівок. У селах не вистачає робочих рук. Тому передбачені програми розвитку інфраструктури, послуг утримання виробників та залучення кваліфікованих робітників і менеджерів. Особливо це важливо для економіки найбільш вразливих сільських районів, де сільське господарство — головне джерело доходів.

Якість розвитку сільських територій значно залежить і від місцевих управлінських структур. Тому співробітництво з ЄС у межах Угоди про асоціацію покликане впровадити найкращі практики місцевого самоврядування для розвитку місцевих ініціатив. Це також сприятиме децентралізації процесу прийняття рішень з урахуванням потреб сільського населення.